Interní předpis

Součástí vydání Osvědčení o registraci u České národní banky jakožto orgánem dohledu nad finančním trhem je Interní předpis pro zpracování plateb.