Poplatek věřitele

Věřitel platí administrátorovi roční poplatek za administraci a správu půjčky. Výše ročního poplatku je 1 % z nesplacené částky půjčky (zbývající dlužná částka půjčky). Poplatek je splatný vždy na začátku příslušného 12 měsíčního období, za předpokladu, že předtím nedošlo k zesplatnění půjčky. Administrátor si poplatek započte z první splátky dlužníka v daném ročním období.


Příklad

Částka půjčky: 125 000,- Kč
úrok ročně: 30%
Pravidelná měsíční splátka: 4 501,- Kč
Doba splácení půjčky: 48 měsíců
Celková splatná částka (jistina + úroky): 216 048,- Kč


Tabulka

Období Splatnost Nesplacená částka Poplatek věřitele
1 rok 1 splátka 216 048,- Kč 2 160,- Kč
2 rok 13 splátka 162 036,- Kč 1 620,- Kč
3 rok 25 splátka 108 024,- Kč 1 080,- Kč
4 rok 37 splátka 54 012,- Kč 540,- Kč


Zisk věřitele z úroku celkem: 91 048,- Kč
Poplatek věřitele celkem:5 400,- Kč (= 5,9% zisku věřitele)
Zisk věřitele po odečtení poplatku: 85 648,- Kč