Registrace ČNB

Bankerat a.s. je na základě zákona č. 6/1993 Sb. o České národní bance a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku, registrován u České národní banky jakožto orgánem dohledu nad finančním trhem. Součástí vydání osvědčení o registraci je Interní předpis, kterým se Bankerat a.s. řídí při zpracování plateb.Volně šiřitelná loga společnosti Bankerat a.s..