Nápověda

Zesplatnění půjčky

Zesplatnění pro dlužníka znamená ztrátu výhody splátek – to co měl dlužník splatit během splatnosti půjčky, musí uhradit věřiteli najednou a to bez dalšího odkladu.  více

Zadání maximální roční úrokové sazby

V žádosti o půjčku zadáváte „maximální“ roční úrokovou sazbu, kterou jste ochotni v nabídkách přijmout. Čím vyšší maximální úrokovou sazba v žádosti zadáte, tím bude žádost atraktivnější pro... více

Vyplnění žádosti o půjčku

Při vyplnění žádosti o půjčku se snažte, abyste věřiteli dali o sobě veškeré informace, které věřitel potřebuje pro své rozhodnutí vám dát nabídku. Obecně platí, že čím více informací o sobě věřiteli ... více

Výpis z daňového přiznání

Výpis vybraných údajů z daňového přiznání je dokument, který vyhotoví příslušný finanční úřad na požádání žadatele o půjčku. Je to výpis jednotlivých položek daňového přiznání přímo ze systému fi... více

Vybrat půjčku s doložením příjmu, nebo bez dokládání?

Potvrzením příjmu dokládáte věřiteli svou schopnost splácet půjčku.Svůj příjem dokládáte podle toho, jaký je váš zdroj příjmu.Zaměstnanec: Potvrzení o výši příjmu vydané zaměstnavatelem (formulář... více

Vybrat půjčku bez výpisů z registrů, nebo s výpisy?

Výpisy z registrů klientských informací BRKI a NRKI (zkráceně výpisy z registrů dlužníků) o vás dají věřiteli dodatečné informace. Z tohoto důvodu vám věřitel může nabídnout lepší podmínky půjčky... více

Věřitel

Věřitel je osoba, která vám půjčuje své peníze. Označení věřitel vzešlo ze skutečnosti, že půjčující osoba věřila, že jí dlužník dlužnou částku splatí. více

Úvěrový podvod

§ 211Úvěrový podvodKdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo... více

Účetní evidence

V rámci osobního profilu je vedena účetní evidence pro jednotlivé půjčky. Evidují se veškeré toky peněz plynoucí z půjček - čerpání, splácení, smluvní pokuty. Tato evidence je... více

Typy půjček

Nebankovní půjčka Doložení  příjmu                 Výpis z     bankovního   registru BRKI ... více