Co je úrok?

Úrok je peněžitá odměna za půjčení peněz. Věřitel, který může dočasně postrádat nějakou finanční částku, ji půjčí dlužníkovi, jenž s ní může disponovat; jinými slovy věřitel poskytne dlužníkovi půjčku. Do určité sjednané lhůty musí být zapůjčená částka – nazývaná jistina – navrácena spolu s navýšením, tedy úrokem.

Pozor! Úrok u postupně splácené půjčky se počítá pouze z nesplacené částky jistiny (částka, kterou jste si půjčili). Nesplacená částka jistiny se snižuje každý měsíc tak, jak splácíte půjčku. S tím se každý měsíc snižuje i částka úroku, kterou platíte.

Příklad:

Pokud si půjčíte 100 000 Kč za 40% úrok, na jeden rok (tzn.,12 splátek), neznamená to, že zaplatíte úrok 40 000 Kč, ale pouze 22 964 Kč!