Vybrat půjčku s doložením příjmu, nebo bez dokládání?

Potvrzením příjmu dokládáte věřiteli svou schopnost splácet půjčku.

Svůj příjem dokládáte podle toho, jaký je váš zdroj příjmu.

Zaměstnanec: Potvrzení o výši příjmu vydané zaměstnavatelem (formulář je přílohou smluvní dokumentace).

Podnikatel (OSVČ):

a) Výpis vybraných údajů z daňového přiznání (vyhotoví finanční úřad),

b) Potvrzení o bezdlužnosti (vydává finanční úřad). 

Mateřská dovolená: výměr mateřské nebo výpis z účtu kam mateřská chodí, případně ústřižek složenky, pokud peníze chodí v hotovosti.

Důchodce: výměr důchodu nebo výpis z účtu kam důchod chodí, případně ústřižek složenky, pokud peníze chodí v hotovosti.