Jak se počítá zhodnocení investice?

1. Pokud poslední uhrazená splátka byla uhrazena v období kratším posledních 120 dní: 

Zhodnocení (%) = (celková splatná částka / jistina - 1) * 100

2. Pokud poslední uhrazená splátka byla uhrazena v období delším posledních 120 dnů:

Zhodnocení (%) = (celkem uhrazeno / jistina - 1 ) * 100

3. Pokud je půjčka splacená, potom: 

Zhodnocení (%) = (celkem splaceno / jistina - 1) * 100