Užitečné rady a tipy

Jak změnit žádost o půjčku?

Pokud jste svou žádost o půjčku již potvrdili, nemůžete ji změnit. Pokud chcete provést změny v potvrzené žádosti, přihlaste se do svého profilu na Bankerat.cz, žádost zrušte a zadejte novou.

Jak zrušit žádost o půjčku?

Žádost o půjčku (aukci) zrušíte po přihlášení do svého profilu na Bankerat.cz

Jakou částku půjčky mám zadat do žádosti?

Zadejte takovou částku, kterou si můžete ze svého pravidelného měsíčního příjmu dovolit splácet. Obecně platí pravidlo, že čím vyšší je požadovaná částka, tím méně nabídek žadatel o půjčku dostane. Pokud nedostanete nabídku přibližně do týdne od zadání Vaší žádosti, doporučujeme žádost o půjčku zrušit a zadat žádost novou, s nižší požadovanou částkou, nebo s vyšší úrokovou sazbou (vyšší měsíční splátkou).

Jakou úrokovou sazbu zadat?

V žádosti o půjčku zadáváte „maximální“ úrokovou sazbu, kterou jste ochotni u nabídek přijmout. Nabídka od věřitele může být pouze na nižší nebo stejnou úrokovou sazbu. Úrokovou sazbou určujete maximální částku Vaší měsíční splátky půjčky. Zadejte pouze takovou úrokovou sazbu, jakou si můžete dovolit splátku. Zároveň platí obecné pravidlo: čím vyšší maximální úrokovou sazbu v žádosti zadáte, tím je žádost pro věřitele atraktivnější. Nabídky od věřitelů jsou na úrokovou sazbu o jednu třetinu až polovinu nižší, než jakou jste zadali. Pokud zadáte příliš nízkou úrokovou sazbu, nedostanete žádnou nabídku. V případě, že nedostanete nabídku na půjčku do týdne od zadání Vaší žádosti, doporučujeme žádost o půjčku zrušit a zadat novou, s vyšším úrokovou sazbou, nebo nižší požadovanou částkou půjčky.

Jak přijmout nebo odmítnout nabídku na půjčku?

Přihlaste se do svého profilu na Bankerat.cz a v části Nabídky klikněte na tlačítko Přijmout u nabídky, kterou chcete přijmout. Můžete přijmout i více nabídek až do požadované částky půjčky. Nabídky budou sloučeny do jedné, takže budete splácet pouze jednu částku na jeden účet. S přijímáním resp. odmítáním nabídek příliš neotálejte. Věřitel může svou nabídku kdykoli zrušit. Pokud věřitel nabude přesvědčení, že o jeho nabídku nemáte zájem, nabídku zruší a dá ji někomu jinému. Pokud o nabídku nemáte zájem (např. z důvodu podmínění nabídky ručitelem, kterého nemáte) nabídku co nejdříve odmítněte! Věřiteli tak dáte informaci, že Vám má dát jinou nabídku. Také ostatním věřitelům tím dáte důležitou informaci o tom, jakou nabídku Vám nemají dávat (jakou nabídku nepřijmete).

Jaké informace vyplnit do žádosti?

Snažte se, abyste věřiteli dali o sobě veškeré informace, které potřebuje pro své rozhodnutí Vám poskytnout půjčku. Obecně platí, že čím více informací o sobě věřiteli dáte, tím lepší nabídku můžete očekávat. Žádost o půjčku je velmi intuitivní - pouze vybíráte z předem daných odpovědí. Jediná část, kde můžete věřiteli sdělit dodatečné informace o sobě a dát mu argumenty o Vaší schopnosti splácet je část žádosti nazvaná „Ostatní informace“.

Jak a proč odpovídat na dotaz věřitele?

Věřitel má možnost Vám v průběhu aukce poslat emailovou zprávu s dotazem. Pokud na dotaz věřitele neodpovíte, nebo odpovíte s několikadenním zpožděním, velmi pravděpodobně od tohoto věřitele žádnou nabídku nemůžete očekávat. Na dotaz věřitele odpovíte tak, že kliknete na aktivní odkaz na konci zprávy, napíšete text Vaší odpovědi a zprávu odešlete.

Jakou variantu půjčky vybrat?

Obecně platí pravidlo: čím více informací o sobě věřiteli sdělíte, tím lepší podmínky půjčky můžete očekávat. Nejlepší podmínky můžete tedy očekávat u půjčky typu N (půjčka se zástavou nemovitosti) a typu A (půjčka s doložením příjmu a registrů). Negativní záznam v bankovním a nebankovním registru není sám o sobě důvodem pro zamítnutí půjčky.

Jak dokládám svůj příjem u půjčky s doložením příjmu?

- Zaměstnanec dokládá potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele

- Podnikatel (OSVČ) dokládá Výpis vybraných údajů z daňového přiznání a Potvrzení o bezdlužnosti (oba dokumenty vydává příslušný finanční úřad daňového poplatníka)

- Žena / Muž na mateřské dokládá poslední doklad o platbě mateřské (bankovní účet, poštovní stvrzenka)

- Invalidní / Starobní důchodce dokládá poslední doklad o platbě důchodu (bankovní účet, poštovní stvrzenka)

- Student dokládá kopii dokladu o studiu

Jaké jsou důvody pro výběr půjčky s doložením registrů?

Výpisy z registrů klientských informací BRKI a NRKI (zkráceně výpisy z registrů dlužníků) o Vás dají věřiteli dodatečné informace. Z tohoto důvodu Vám věřitel může nabídnout lepší podmínky půjčky a Vy šetříte peníze na nižších splátkách.
Negativní záznam v registru z důvodu pozdních splátek není sám o sobě důvodem k zamítnutí půjčky!

Jak žádat o výpisy z registrů u půjčky s doložením registrů?

Žádost o výpis z bankovního (BRKI) a nebankovního registru (NRKI) od nás dostanete spolu se smlouvou o půjčce k podpisu. Žádosti odešlete na adresu uvedenou v její spodní části.

Jak dlouho trvávají výpisy z registrů?

Výpisy Vám registr odešle do 48 hodin po doručení žádosti na Vaší adresu uvedenou v žádosti a to doporučenou poštou na dobírku.

Kolik stojí výpisy z registrů?

Cena dobírky za výpis z registru je 300 Kč + poštovné.

Jak se počítá úrok u postupně splácené půjčky?

Úrok se počítá pouze z nesplacené částky jistiny (částka půjčky po odečtení splátek). Nesplacená částka jistiny se snižuje každý měsíc, s každou měsíční splátkou. Z toho důvodu se každý měsíc snižuje i částka úroku.
Příklad:
Z půjčky 100 000 Kč s 40% ročním úrokem a splatností 12 měsíců, tj. 12 měsíčních splátek, zaplatíte úrok pouze 22 964 Kč (tj. 22,9%!), nikoli 40 000 Kč, jako u jednorázově splatné půjčky.

Jaká je výhoda půjčky s měsíční splátkou?

Hlavní výhodou postupně splácené půjčky je to, že peníze nevracíte najednou (jednorázově), ale postupně po malých částkách. Jednorázové splacení je u převážné většiny dlužníků realizovatelné pouze čerpáním nové půjčky. Problém ovšem v takovém případě nastane, pokud se Vám nepodaří načerpat novou půjčku na splacení té předchozí.

Proč je půjčka se zástavou nemovitosti výhodná?

Pokud nesplácíte jakékoli svoje závazky (ať už jde půjčku, nebo i poplatek za telefon), ručíte jako fyzická veškerým svým majetkem, tedy včetně nemovitosti. Zástava nemovitosti znamená ve skutečnosti pouze to, že dáváte přednost jednomu konkrétnímu věřiteli (zástavní věřitel) před ostatními věřiteli v situaci, kdy se dostanete do platební neschopnosti a nejste nadále schopni splácet své závazky. V takovém případě mají Vaši věřitelé, včetně zástavního věřitele, právo uspokojit své soudem přiznané nároky z vašeho majetku. V takovém případě je nejdříve uspokojen nárok zástavního věřitelé a až následně jsou uspokojeny nároky ostatních věřitelů. Tedy úvaha ve smyslu – nebudu si půjčovat se zástavou nemovitosti, abych o nemovitost nepřišel - je zcela mylná, jelikož v takovém případě byste o svou nemovitost (mimo jiné) přišli stejně až na to, že by se z nemovitosti uspokojovaly nároky všech věřitelů poměrně k výši jejich pohledávek, což je pro Vás jako dlužníka zcela nepodstatné. Odměnou dlužníkovi za zástavu nemovitosti jsou podstatně lepší podmínky půjčky než u půjčky bez zástavy. Ušetřené peníze z nižší měsíční splátky může dlužník použít jinak než na úhradu úroku z půjčky.

Jak probíhá zástava nemovitosti u půjčky se zástavou nemovitosti?

1. Ke smlouvě o půjčce Vám navíc zašleme Návrh na vklad zástavního práva a Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti.
2. Na návrh na vklad přidá dlužník kolek v hodnotě 1 000 Kč jakožto poplatek katastru za zápis zástavy (kolek je k dostání na každé poště).
3. Administrátor po podpisu smlouvy věřitelem odešle návrh na vklad a zástavní smlouvu na katastr nemovitostí.
4. Katastr potvrdí doručení dokumentů do 48 hodin zápisem plomby na listu vlastnictví (vyznačí na listu vlastnictví probíhající změnu) pro účely zápisu zástavy.
5. Pokud věřitel nepožaduje odeslání peněz dlužníkovi až po zápisu zástavy, administrátor standardně odesílá peníze dlužníkovi, jakmile je na katastru vyznačena plomba.

Co znamená zápůjčka, zapůjčitel a vydlužitel?

Jedná se o novou terminologii u půjček podle nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014.
Zápůjčka = půjčka
Zapůjčitel = věřitel
Vydlužitel = dlužník